BeSARPP | BAMM (Belgian Analysis system for Maternal Mortality)

New project from the Federal Health Department with the support of the BeSARPP.

Nederlands
We zijn verheugd te mogen aankondigen dat België vanaf januari 2021 van start gaat met een gestructureerd en confidentieel registratie- en analyse systeem voor maternale sterftes,
genaamd het Belgian Analysis system for Maternal Mortality (BAMM).

Dit nieuwe project wordt gesteund door de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid. 
Het doel is te leren uit die zeldzame gevallen van maternale sterfte. Door meer informatie te verzamelen, te analyseren samen met een nationale groep experten en aanbevelingen te formuleren op basis van de bevindingen, hopen we de kwaliteit van de (obstetrische) zorg in België verder te verbeteren.
NO BLAME staat bovenaan in de methodologie van BAMM. Meer informatie over het project en zijn methodologie vindt u op BAMM | B-OSS (b-oss.be).
BAMM vervolledigt de registratie van B.OSS (Belgian Obstetric Surveillance System  www.b-oss.be) dat sinds 2012 ernstige zeldzame complicaties van de zwangerschap registreert en analyseert in België. B.OSS is een project waaraan nagenoeg alle Belgische materniteiten deelnemen. We hopen dat BAMM een succesvol project wordt in navolging van gelijkaardige systemen in onze buurlanden, waardoor België eindelijk op de kaart zal staan met een eigen ‘Confidential Enquiry into Maternal Deaths’.
Het slagen van dit project hangt af van de deelname van alle Belgische materniteiten en alle betrokken zorgverleners bij een maternaal overlijden. Daarbij horen uiteraard ook de anesthesisten, onmisbare bondgenoten voor de verloskunde en zeker indien zich een ernstige maternale morbiditeit voordoet. Daarom werden anesthesisten betrokken bij de opbouw van BAMM en maken ze deel uit van de kerngroep van nationale experts van BAMM. 
BeSARPP Vertegenwoordigers: Prof Marc Van de Velde, dr. Marc Coppens, dr. Fabienne Roelants, Pierre-Yves Dewandre.


Français
Nous sommes heureux de vous annoncer que la Belgique démarrera en janvier 2021 un système d’enregistrement et d’analyse structuré et confidentiel de la mortalité maternelle :
le Belgian Analysis system for Maternal Mortality (BAMM).

Ce nouveau projet est soutenu par le Service public fédéral Santé publique. L’objectif est d’apprendre de ces cas rares de mortalité maternelle. En collectant plus d’informations, en les analysant avec une équipe nationale d’experts et en formulant des recommandations de bonne pratique clinique basées sur les résultats, nous espérons améliorer encore la qualité des soins obstétriques en Belgique. 
La “NO BLAME attitude” est un élément absolument prioritaire dans la méthodologie du BAMM. De plus amples informations concernant le projet et sa méthodologie peuvent être trouvées sur BAMM | B-OSS (b-oss.be).
BAMM est un corollaire de l’enregistrement B.OSS (Belgian Obstetric Surveillance System www.b-oss.be) qui enregistre et analyse depuis 2012 des complications sévères rares de la grossesse en Belgique. B.OSS est un projet auquel presque toutes les maternités belges participent déjà. Nous espérons que le BAMM aura beaucoup de succès, à l’instar des systèmes similaires dans nos pays voisins. Cela permettra enfin à la Belgique de se mettre en valeur avec son propre «Confidential Enquiry into Maternal Deaths».
Le succès de cette initiative dépend de la participation de toutes les maternités belges et de tous les prestataires de soins concernés en cas de mortalité maternelle. Naturellement, cela inclut aussi les anesthésistes, les alliés indispensables pour l’obstétrique et certainement en cas de morbidité maternelle grave. Des anesthésistes ont été impliqués dans la construction du BAMM et font partie de l’équipe d’experts nationaux du BAMM.
BeSARPP Représentants: Prof Marc Van de Velde, dr. Marc Coppens, dr. Fabienne Roelants, Pierre-Yves Dewandre.

Latest News

BAMM (Belgian Analysis system for Maternal Mortality)

New project from the Federal Health Department with the support of the BeSARPP. NederlandsWe zijn verheugd te mogen aankondigen dat België vanaf januari 2021 van start gaat met een gestructureerd en confidentieel registratie- en analyse systeem voor maternale sterftes,genaamd het Belgian Analysis system for Maternal Mortality (BAMM). Dit nieuwe project wordt gesteund door de Federale […]

Survey Covid-19 patients managed in the OR’s of Belgian hospitals

Survey Covid-19 patients managed in the OR’s of Belgian hospitals

Upcoming Events

Symposium Radioprotectie

17/09/2022

AZ Delta, Roeselare

Symposium Radioprotectie Beste deelnemer, Het is een eer u te mogen verwelkomen op de vijfde editie van het symposium radioprotectie op zaterdag 17 september 2022. Het symposium vindt opnieuw plaats in het leer- en innovatiecentrum van AZ Delta en wordt ook via online streaming aangeboden. Zoals gewoonlijk snijden we graag relevante onderwerpen aan over het gebruik van straling […]

Advanced Patient Safety Course (APSC) – ESAIC

19-20/09/2022

Amsterdam

Advanced Patient Safety Course (APSC) – ESAIC As you all know, The European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC) promotes the professional role of anaesthesiologists to improve perioperative patient outcomes by focusing on the quality of care and patient safety strategy. During the past years, we have been working on educational programmes to enhance […]

8th Slovenian Congress of Anaesthesiologists with international attendance

30 - 09 - 2022 - 2 - 10 - 2022

Ljubljana, Slovenia

8th Slovenian Congress of Anaesthesiologists with international attendance The Red Thread of the 8th  Slovenian Congress of Anaesthesiologists It will be a holistic view on our practice – that is the entire span of perioperative medicine. Therefore, we have entitled the congress as: “Anaesthesiologist – the perioperative physician”. The topics of the presentations were chosen with current and […]

18th ASPA Meeting

14 - 10 - 2022 - 16 - 10 - 2022

Turkey, Istanbul

18th ASPA Meeting As you know, the Asian Society of Paediatric Anaesthesiologists (ASPA) organizes annual meetings in different member countries. ASPA 2022(18th ASPA Meeting) is planned to be hosted by Turkiye, in Istanbul, at October 14-16, 2022. We would be very delighted to see you in our meeting, either in person or virtual, since the […]

CONGRES CARDIOANESTHESIOLOGIE

12/11/2022

Amsterdam, The Netherlands

CONGRES CARDIOANESTHESIOLOGIE VAN HET BEGIN VAN DE CTC TOT NU! CARDIO EXTREEM:PEARS – ENDOCARDITIS – MINIMAAL INVASIEF – ECMO +ROUND THE TABLE:How does it feel to have survivedeCPR? Discussie met patiënt, partneren betrokken artsen WORKSHOPSHigh fidelity simulatie ECMO (beperkt aantal deelnemers) Klik hier voor meer informatie

Congress 2022

18/19-11-2022

Square Brussels convention Centre

On behalf of the BeSARPP Board and the Scientific Committee, we would like to invite you to the BeSARPP Annual Meeting.